Kısaca MARNAS ismini verdiğimiz “Hidrolojik Tahmin ve Enerji Optimizasyonu Sistemi” ile akarsularda 72 saat önceden akım tahmini yapabilen bir hidrolojik model Beray Mühendislik tarafından geliştirilmiştir.

“Beray Hidrolojik Modeli” meteorolojik tahmin verileri, havzadaki meteorolojik ölçüm istasyonu verileri ve Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi verileriyle tam entegre olarak çalışmakta ve Hidroelektrik Santral işletmeleri için 72 saat önceden saatlik işletme senaryoları üretmektedir. Böylelikle Hidroelektrik Santral işletmelerinin geliri %20’ye kadar artırılabilmektedir. Ayrıca olası bir taşkın riskine karşı erken uyarı sistemi devreye girerek öncesinde yetkilileri otomatik olarak uyarmaktadır.

Marnas sadece hidroelektrik santral işletmeleri değil ayrıca taşkın riski taşıyan yerleşim alanlarında bir erken uyarı sistemi olarak kullanılabilmektedir.

MARNAS sistemi nasıl çalışır?

  • Havza sınırları belirlenerek havza analizi yapılır
  • Analiz yapılan havza için yağış sıcaklık ve akım verileri toplanır
  • Verilerin belirli seviyeye ulaşmasından sonra havza kalibrasyonu yapılır
  • Havza için 72 saatlik tahmini yağış ve sıcaklık verileri temin edilir
  • 72 saatlik tahmini akım verileri hesaplanır
  • PMUM merkezinden saatlik gün öncesi elektrik fiyatları çekilir
  • Fiyatlar ve saatlik akım tahmin verileri optimizasyon sisteminden geçirilir
  • Günlük işletme senaryosu oluşturulur
MARNAS - Maksimum Su Gücü Hidrolojik Tahmin ve Enerji Optimizasyonu