Su Kaynakları Yönetimi Temiz su talebinin giderek artışının yanında zaman ve konuma göre bu kaynağın arzu edilen miktar ve kalitede bulunamaması mevcut su kaynaklarının ekonomik, çevresel ve sosyal faydalar için en verimli şekilde kullanımını diğer bir deyişle yönetimini zorunlu kılmaktadır. Bununla birlikte su kaynaklarının başarılı biçimde yönetimi, hidrolojik sistemi etkileyen süreçler arasındaki ilişkilerin doğru ve bütün olarak ortaya konulmasına bağlıdır. Bu aşamada sistemin doğal sınırlar ile kısıtlanarak havza ölçeğinde tanımlanması ve havzanın bu ölçekte bir bütün olarak ele alınması daha sağlıklı ve etkin bir kaynak yönetimine olanak sağlamaktadır.

Beray Mühendislik Dünya’da kabul görmüş farklı hidrolojik modelleri başarı ile ülkemizdeki küçük ve orta ölçekli havzalara başarı ile uygulayabilmektedir. Ülkemizdeki en önemli havzaların kar erimesinden kaynaklanan sularla beslendiği gerçeğinden yola çıkarak, Beray Mühendislik güncel Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri tekniklerinin yardımıyla eş zamanlı karla kaplı alan ve kar suyu eşdeğeri ürünlerini üretmektedir. Günümüzde küresel iklim değişikliğine bağlı olarak gelişen taşkın olaylarının önceden tahmininin önemi her geçen gün artmaktadır.

Dünya’da ve ülkemizde taşkının neden olduğu can ve mal kayıpları insanlığı tehdit eden bir unsur haline gelmiştir. Beray Mühendislik eşsiz çözümü ile, ülkemiz sınırları içinde yer alan herhangi bir havzada atmosferik tahmin modellerini kullanarak taşkın miktarı hakkında 48 saat öncesinden yüksek doğrulukta tahminlerde bulunabilmektedir.

  • ÖZGÜNLÜK
  • BİLGİ
  • TECRÜBE
  • DOĞRULUK
  • ÖZEN
  • GÜVENİLİRLİK
  • DESTEK
  • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK