İnşaat sektörü, büyüklüğü ve dünya ekonomisindeki önemine rağmen, dijitalleşme süreçleri açısından global sektörler arasında en az gelişen ikinci sektördür. Yakın zamanda uluslararası pazarda Microsoft ve Oracle gibi yazılım şirketlerinin bu sektöre eğilmeye başlaması, Endüstri 4.0 ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi alanlarda uzmanlaşmış uluslararası start-up firmaların bu sektör için dijital çözümler hazırlamaya başlaması ve büyük yatırımlar alması bu görünümün değişmeye başladığını göstermektedir. İnşaat firmalarımızın yerli ve milli çözümler kullanarak bu rekabette öne geçmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması için Beray Mühendislik olarak inşaat sektöründe dijital dönüşümün öncü firmalarından biri olmak adına aşağıdaki problemler özelinde çözümler sunmaktayız.

 • Şantiyelerde kapalı alanda personel ve ekipmanı 7/24 takip edebilme
 • Herhangi bir kaza durumunda uyarı mekanizmalarıyla olaylara anında müdahale edilmesine olanak sağlama
 • İşçilerin mevcut işi üzerinde ne kadar süredir çalıştığını görebilme
 • İş kalemlerindeki ilerlemeleri raporlayabilme
 • İş akışındaki gecikmeler durumunda iş programında değişiklikler tavsiye edebilme

Çözümlerimiz Yapı Bilgi modellemesi (BIM) ve mobil uyumludur. Çözümümüzün ürettiği çıktılar bir BIM platformuna aktarılabilecek ve proje yönetimi sürecindeki ilerleme buradan izlenebilecektir. Çözüm bulut bilişim platformu kullanılarak mobil araçlarda (tablet, akıllı telefon vb. ) çalışabilmektedir.

 • ÖZGÜNLÜK
 • BİLGİ
 • TECRÜBE
 • DOĞRULUK
 • ÖZEN
 • GÜVENİLİRLİK
 • DESTEK
 • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
IOTYAPI: İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ENDÜSTRI 4.0 VE NESNELERIN İNTERNETI (IOT) ÇÖZÜMLERİ