Hydro Calculator dairesel ve trapez kesitli kanallarda Manning Denklemini çözmenize olanak sağlar. Derinlik, debi, eğim ve manning katsayısını diğer parametreleri girerek çözebilirsiniz. Basınçlı boru hatlarında yük kaybını Hazen-Williams denklemi yardımı ile hesaplayacağınız bir arayüz de yazılıma eklenmiştir.

Hydro Calculator Uygulamasını İndir

  • Beray Mühendislik
  • 01.01.2014